Ocena brak

wystawa gospodarcza

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

Miejsce prezentacji wzorów wytwórczości danego kraju, regionu, firmy lub grupy
firm, a nawet osób fizycznych, która ma na celu jedynie poinformowanie
szerokiego grona zwiedzających o możliwościach i bieżącej ofercie produkcyjnej
oraz propagowanie i promowanie odpowiednich podmiotów czy produktów.
Organizatorzy w.g. zwracają uwagę na specyficzną „edukację" społeczeństwa,
a nie na spełnienie określonych celów handlowych. W.g. są organizowane dla
szerokiego grona odbiorców, w nieregularnych odstępach czasu, rzadko są 

powtarzane w tym samym miejscu i trwają z reguły znacznie dłużej niż —> targi.
W.g. można podzielić wg: 1) zasięgu geograficznego (w.g. krajowe, zagraniczne,
międzynarodowe), 2) przekroju rzeczowego (w.g. powszechne i specjalne)
i 3) czasu trwania (w.g. stałe, regularne i nieregularne). W.g. różnią się od targów
przede wszystkim pod względem: celu (nie chodzi o potencjalną sprzedaż),
zwiedzających (nie są to jedynie interesanci) oraz czasu trwania (odbywają się
częściej, nieregularnie i trwają dłużej). Podstawowymi funkcjami gospodarczymi
w. są: pobudzanie popytu konsumpcyjnego lub produkcyjnego, głównie w za-
kresie nowych produktów, dyfuzja innowacji i związanego z tym postępu
technicznego, edukacja społeczna, promocja wystawionych produktów i od-
powiednich technologii oraz propaganda ekonomiczna. Najszerszy zakres mają
światowe w.g.
EXPO zapoczątkowane w Londynie w 1851 r. Wystawy te są
organizowane co kilka lat w różnych krajach. Ostatnio w.g. odbyły się w Korei
Płd., Hiszpanii, Kanadzie i Japonii.

 

Podobne prace

Do góry