Ocena brak

Wystawa

Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012

Zorganizowany czasowy pokaz dzieł
sztuki dawnej lub współcz., poświęconej wybranemu
problemowi, okresowi hist., działowi (malarstwo,
grafika, rzeźba), tematowi (np. martwa natura w malarstwie),
indywidualnemu twórcy (całość jego dorobku
- w. retrospektywna) lub grupie artyst. itd.; w.
organizują muzea lub instytucje specjalnie do tego
celu powołane; dokumentację w. stanowią katalogi,
afisze, fotografie. Zob. też wernisaż.

Do góry