Ocena brak

Wyspa Wolin - Zasilanie meteoryczne

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Na obszarze wyspy Wolin notowana jest duża zmienność zasilania opadami. Średnie roczne sumy opadu odniesione do wielolecia wynoszą od 546 mm w Świnoujściu, 622 mm w Warnowie i 645 mm w Kamieniu Pomorskim. Charakterystyczną jest tu układ izohiet odzwierciedlający orografię terenu.

W układzie półroczy przeważa zasilanie letnie (PV-X = 362 mm, PXI-IV = 280 mm), przy czym najwyższe miesięczne sumy opadów notowane są w lipcu i sierpniu (pow.70 mm), natomiast najniższe zimą i na przedwiośniu (P = 30 mm).

Cechą zasilania meteorycznego wyspy Wolin jest duża częstotliwość opadów z przewagą opadu drobnego i rozproszonego poziomego - średnia liczba dni z opadami wynosi 129,7 w roku. W okresach zimowych przeważa opad deszczu nad śniegiem - udział opadu śniegu wynosi 2 - 4 % rocznej sumy.

Pochodną dużej częstotliwości opadów oraz bliskości morza i zalewu jest wysoka wilgotność powietrza. W ciągu roku amplituda wahań wilgotności powietrza wynosi 10 % (przy średniej rocznej 82,5%).

Podobne prace

Do góry