Ocena brak

Wyspa Wolin - Wiatry

Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011

Sytuacja aerograficzna południowego rejonu gminy Międzyzdroje sprawia, że najbardziej reprezentatywną dla tego terenu jest róża wiatrów Świnoujścia.

Wg procentowego rozkładu miesięcznego i rocznego rozkładu prędkości wiatru dla 8 kierunków w Świnoujściu (wg Atlasu Klimatycznego Polski) oraz róży wiatrów 200 Świnoujście (opracowanej przez PROAT Szczecin) przeważają tu wiatry zachodnie i południowo-zachodnie oraz północno-wschodnie. Średnie prędkości wiatru wynoszą tu od 2,5 m/s (VIII) do 3,7 m/s (I). Cechą jest mały udział cisz (średnio 6,8%).

Zróżnicowanie róż wiatrów uzależnione jest od położenia miejscowości i warunków orograficznych. Wg badań IMGW w Lubinie, w rejonie Lubina i jezior Wicko Wielkie oraz Wicko Małe przeważają wiatry SW i NE powodujące dużą dynamikę zmian stanów wody jezior, co sprzyja mieszaniu i wymianie wód.

Wiatry niszczą strukturę termiczną i zasoleniową jezior. Generalnie zróżnicowanie termiczne omawianych akwenów jest małe. Wody przez większą część roku są jednorodne termicznie (z wyjątkiem okresów zlodzenia).

Podobne prace

Do góry