Ocena brak

Wyścig zbrojeń i jego skutki

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Termin "wyścig zbrojeń" oznacza wzmożoną rywalizację w dziedzinie militarnej, polegająca na dążeniu państw do zwiększenia ilości lub jakości materialnych środków i zasobów koniecznych do prowadzenia działań wojskowych. Charakterystyczną cechą wyścigu zbrojeń jest jego zasięg. Uczestniczą w nim wszystkie regiony geopolityczne i większość państw. Znamionuje go szybkie tempo rozwoju uwarunkowane postępem w nauce i technice oraz rosnące wydatki. Wyścig zbrojeń w swym rozwoju przeszedł wiele etapów. Uczestniczyły w nim państwa Wschodu i Zachodu oraz państwa neutralne i niezaangażowane, nie należące do żadnych bloków wojskowych.

W rezultacie wyścig zbrojeń uzyskał wymiar globalny, a następnie rozszerzył się na przestrzeń kosmiczną. Zjawisko wyścigu zbrojeń występowało w historii wielokrotnie, nigdy jednak w takiej formie, nasileniu i z ładunkiem potencjalnego zagrożenia jak po II w. św. Zbrojenia stały się fenomenem ogólnoświatowym i stopniowo włączało się do nich coraz więcej państw, szczególnie kraje rozwijające się. Bardzo niebezpieczne okazały się ich dążenia do posiadania broni masowego rażenia i prowadzenia polityki mocarstwowej w regionie położenia.

Do góry