Ocena brak

Wyroby włókiennicze

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Podstawowymi rodzajami wyrobów włókienni­czych są dzianiny, tkaniny i włókniny. W przy­padku dzianin i tkanin włókna przetwarzane są na nici w procesie przędzenia, polegającym na wy­ciąganiu pojedynczych włókien i skręcaniu ich w ciągłą przędzę. Otrzymane nici są następnie odpowiednio przeplatane.
Do produkcji tkanin wykorzystuje się maszyny zwane krosnami. Nici biegnące wzdłuż tkaniny noszą nazwę nitek osnowy, natomiast nici bie­gnące w poprzek - nitek wątku. Nitki wątku i osnowy mogą być przeplatane w różnoraki spo­sób, w wyniku czego otrzymuje się tkaniny o zróżnicowanych fakturach. Dzięki wykorzysta­niu w procesie tkania różnokolorowych nici uzy­skuje się tkaniny cechujące się wzorami,
Dzianiny otrzymuje się z jednej bądź wielu nitek uformowanych w łączące się ze sobą oczka w procesie zwanym dzianiem. Do produkcji na dużą skalę wykorzystuje się maszyny z zainstalo­wanym zestawem haczykowatych igieł. Niektóre maszyny wyposażone są w 2500 takich igieł, dzięki czemu są w stanie wyprodukować 3 mi­liony oczek na minutę.
Włókniny wytwarzane są z kawałków luźnych włókien, które są łączone na przykład za pomocą kleju żywicznego. Po zakrzepnięciu, włókna i klej są podgrzewane w celu zwiększenia wytrzy­małości materiału. W niektórych przypadkach włókna przepuszczane są przez gorące metalowe wałki, które powodują ich topienie i łączenie.
Często wyroby włókiennicze są kombinacją różnego rodzaju materiałów i dziedziczą w ten sposób właściwości każdego ze swoich kompo­nentów. Na przykład odzież obcisła jest zwykle robiona z materiałów będących mieszanką ba­wełny i elastycznego, sztucznego włókna zwane­go lycrą. Materiał taki ściśle przylega do ciała i powraca do pierwotnych rozmiarów po tym, jak zostanie rozciągnięty.

Podobne prace

Do góry