Ocena brak

Wyprawa Magellana (XVI w.)

Autor /Salwin Dodano /03.05.2012

 

Druga wielka hiszpańska wyprawa odkry­wcza związana była z rywalizacją portugal-sko-hiszpańską. Portugalczyk Ferdynand Magellan, uczestnik wypraw portugalskich do Indii, wiedząc już o istnieniu poza Ameryką Oceanu Spokojnego,' rzucił projekt dotarcia do Indii drogą morską na zachód, omijając od południa Amerykę.

Projekt ten znalazł uzna­nie u władz hiszpańskich, a ówczesny król, Karol I (1516—56; jako cesarz Karol V 1519—56), wyposażył flotyllę złożoną z 5 ża­glowców, która 20 września 1519 r. wyruszyła pod dowództwem Magellana do Indii. Droga tej flotylli wiodła wzdłuż brzegów Ameryki Południowej, następnie przez cieśninę,,zwaną odtąd imieniem Magellana, na Ocean Spokoj­ny.

W marcu 1521 r. okręty dotarły do archi­pelagu Filipin. Na Filipinach, w potyczce z tubylcami został zabity Magellan. Większość zresztą członków wyprawy zmarła po drodze i w rezultacie tylko jeden statek, „Yictoria", pod dowództwem Sebastiana del Cano 6 września 1522 r., po trzyletniej podróży dotarł drogą wokół Afryki do Sewilli. Ziemia została po raz pierwszy opłynięta dookoła.

Wkróce po pierwszych morskich wypra­wach odkrywczych Hiszpanie, osiągnąwszy kontynent amerykański, przeszli do wypraw lądowych. Nie znaczy to, że flota i podróże morskie przestały odgrywać ważną rolę; Ża­glowce hiszpańskie penetrowały w dalszym ciągu wyspy Morza Karaibskiego, południo­we brzegi Ameryki Północnej i północne Po­łudniowej.

Przede wszystkim jednak flota przejęła funkcje łącznika między mefropolią a nowo odkrytymi ziemiami. Okręty przewoziły żołnierzy, kolonistów, misjonarzy i urzędni­ków z rozkazami i zarządzeniami powstałej-w 1524 r. Rady Indii, wreszcie materiały i to­wary.

Wyprawy na podbój lądu amerykańskiego wychodziły tak z kolonii hiszpańskich na Wiel­kich Antylach, jak i, rzadziej nieco, wprost z Europy. Pierwszą osadę, zwaną Darien, zało­żono w 1510 r. na Przesmyku Panamskim, skąd wyruszyły następne wyprawy pod wodzą Yasco de Balboa, który m. in. dotarł do Pacy­fiku.

Następne wyprawy wzdłuż wybrzeża za­chodniego Ameryki miały na celu odnalezie­nie wysp indyjskich, póki podróż Magellana nie wykazała, że znajdują się one po drugiej stronie Pacyfiku. W ten sposób spenetrowano Kostarykę, Nikaraguę, Honduras i Gwatema­lę, docierając do Meksyku.

Podobne prace

Do góry