Ocena brak

Wypożyczanie pracowników

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Jest nazywane inaczej praca okresową, bowiem po upływie okresu zatrudnienia, pracownik wraca do stanu oczekiwania. Ta forma polega na zatrudnieniu pracowników jednego przedsiębiorstwa w innym na określony czas lub w celu wykonania zleconego zadania. Wypożyczony wykonawca jest zwykle zainteresowany ustaleniem stosunku pracy z podmiotami korzystającymi z jego pracy. Ma to miejsce w szczególności, gdy wypożyczenie pracownika odbywa się na zasadach umowy cywilnoprawnej.

Wypożyczenie pracownika może następować szczególnie wtedy, gdy jedna z firm przeżywa przejściowo niedobór kadr, w innej natomiast występuje przyrost zatrudnienia, którego firma nie jest w stanie zlikwidować. Ta forma pracy jest korzystna dla przedsiębiorstwa, jak i pracobiorcy. Jednej z firm bowiem pozwala zminimalizować koszty, związane z przyrostem zatrudnienia, a druga unika kosztów organizacyjnych i produkcyjnych związanych z deficytem zatrudnionych. Pracodawca może pokryć w ten sposób zapotrzebowanie na pracowników w okresie wzmożonego popytu na pracę bez konieczności zatrudniania nowych osób. Ponadto w dłuższym okresie pozwala na łagodną fluktuację z jednej firmy do drugiej, jeżeli takie będą wymagania rynku pracy i potrzeby poszczególnych pracowników. Pracownicy mogą poznać nowe stanowiska pracy i ocenić, czy spełniają oczekiwania długookresowego wiązania się z pracodawcą. Mogą w ten sposób zdobywać nowe kwalifikacje oraz doświadczenia.

Prezentowana forma ma charakter umowy trójstronnej pracownicy najczęściej są zatrudniani na okresy krótkie, w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy. W Europie ulega ona rozszerzeniu, powstają także agencje, zajmujące się zbieraniem informacji o zapotrzebowaniu pracodawców na pracowników zatrudnionych w tej formie. Prowadzone są także banki informacji o sytuacji na rynku pracy.

Wypożyczanie pracowników staje się coraz bardziej popularne. W sytuacji kryzysowej, bowiem umożliwia prawidłowe funkcjonowanie podmiotu gospodarczego, a jednocześnie gwarantuje racjonalne gospodarowanie kadrami.

Podobne prace

Do góry