Ocena brak

Wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

Autor /Mietek Dodano /25.04.2011

Dekret dla Ormian (Florencja 1439). Odnosi się do bierzmowania, streszcza teologię i praktykę bierzmowania. „Materią jest olej do namaszczenia poświęcony przez biskupa”. Nic tu nie mówi się o znaku wkładania rąk. Forma sprawowania: „Znaczę cię znakiem krzyża i umacniam cię krzyżmem zbawienia w imię Ojca i Syna I ducha Świętego” przetrwała aż do odnowienia rytu przez Pawła VI.

Biskup określany jest jako jedyny szafarz sakramentu. Jest to konsekwencja słusznej historycznej pamiątki, bowiem sprawowanie bierzmowania przez biskupa wpłynęło na rozwijanie się go w samodzielnej sakramentologii. Ale ponieważ w Kościołach wschodnich z reguły bierzmowanie sprawowane jest przez kapłana w połączeniu z chrztem utorowało sobie drogę do bardzo nieśmiałego przypomnienia tej prawdy: „Niekiedy jednak za dyspensą Stolicy Apostolskiej z bardzo naglącej przyczyny może udzielić tego sakramentu bierzmowania nawet zwykły kapłan”. (Breviarum Fidei 7,264)

Sobór Watykański II mówi (Lumen Gentium 26), że biskup jest naturalnym włodarzem bierzmowania także, kapłan może być zwykłym szafarzem.

Interesującym i istotnym dokumentem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jest „Konstytucja Apostolska o bierzmowaniu”, który wydał Paweł VI w 1971 roku.

Podobne prace

Do góry