Ocena brak

Wypowiedzenie w pozaumownych stosunkach pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych przewiduje rozwiązanie stosunku pracy mianowanego urzędnika państwowego za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym. Stosunek ten wygasa w przypadkach określonych w kodeksie pracy oraz przepisach szczególnych. Pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy mianowanemu urzędnikowi tylko z powodów określonych przepisami tej ustawy.

Podobne prace

Do góry