Ocena brak

Wynagrodzenia finansowe

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Wynagrodzenia finansowe - takie formy, które związane są z wydatkowaniem środków pieniężnych

- bezpośrednie - pracownik otrzymuje bezpośrednio do ręki gotówkę:

1.płaca zasadnicza - przysługuje za fakt bycia na stanowisku; należy do grupy wynagrodzeń osobowych

2. honorarium - wynagrodzenia za pracę wykonywaną w trybie pracy umowy-zlecenia i umowy o dzieło

 

- pośrednie - świadczenie niepieniężne, lecz związane z wydatkowaniem przez firmę pieniędzy:

  1. ubezpieczenia pracownicze - życia i zdrowia pracowników

  2. opieka zdrowotna w obrębie profilaktyki i lecznictwa

  3. pomoc socjalna - wczasy pracownicze, wczasy ”pod gruszą”, wypoczynek dzieci i młodzieży, zakładowa działalnośc kulturalna, turystyczna i sportowa, sklepy przyzakładowe, opieka nad emerytami, rencistami, pracownicze ogrody działkowe)

  4. pomoc bytowa - zapomogi (zwrotne lub bezzwrotne), świadczenia mieszkaniowe (mieszkania służbowe, pracownicze), żywienie zbiorowe, diety i ryczałty (np.: paliwowe), dodatki komunikacyjne, pożyczki niskooprocentowane na cele mieszkaniowe.

Podobne prace

Do góry