Ocena brak

Wymogi związane z udzieleniem kredytu

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Udzielenie pożyczki, kredytu – kroki wstępne:

Aby wystąpić o udzielenie pożyczki należy poznać kwotę oraz rodzaj potrzebnego finansowania. Małe przedsiębiorstwo chce uzyskać ile się da, a nie tyle ile jest mu potrzebne. Koniecznie trzeba przeanalizować preliminarze budżetowe, przepływy gotówkowe i dopasowanie funduszy do aktywów.

Ważne zbadanie jak można zminimalizować inwestycje w środki trwałe i kapitał obrotowy. Dopiero wtedy należy rozpocząć proces aplikacyjny. Aby skłonić pożyczkodawcę do przychylnej reakcji, często potencjalny pożyczkobiorca „podretuszowuje” podawane informacje i przedstawia obraz sytuacji zbyt optymistyczny, uwydatniając nadmiernie jej aspekty.

Dobry analityk kredytów to dostrzeże, ale ukrywanie ważnej informacji z obawy przed nieotrzymaniem pożyczki może sprawić, że on też jej nie zidentyfikuje. Będzie to działać na niekorzyść wnioskodawcy, który otrzyma fundusze w niewłaściwej kwocie i rodzaju, co zmniejszy jego zdolność kredytową, kiedy cały obraz wyjdzie na światło dzienne. Pożyczkodawca (kredytodawca) nie lubią niespodzianek.

 

Informacje we wniosku kredytowym:

 • Kwota potrzebnych funduszy

 • Okres, na jaki będą one potrzebne

 • Forma (y) otrzymania

 • Cele, na które są potrzebne (na spłatę zobowiązań)

 • Krótki szkic historyczny przedsiębiorstwa (strategie i plany)

 • Główne procedury, systemy produkcji i operacji

 • Liczba pracowników

 • Zweryfikowane przez rewidentów rachunki spółki za ostatnie 3-5 lat

 • Projektowane rachunki zysków i strat, bilans prognozy przepływów gotówkowych na okres umowy

 • Struktura zarządzania systemem informacyjnym dla kierownictwa i kontroli

 • Lista dyrektorów i wyższych rangą kierowników wraz z życiorysami

 • Szczegóły dotyczące zabezpieczeń wraz z wyceną (osobiste, rzeczowe)

 • Szczegóły dotyczące innych umów zawieranych z bankiem i instytucjami finansowymi

 

Podobne prace

Do góry