Ocena brak

Wymogi zawarcia małżeństwa

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Aby wspólnota życiowa pociągała za sobą skutki prawne jako ważne małżeństwo musiały być spełnione warunki:

  • dojrzałość fizyczna wiek 12 lat kobiety i 14 lat mężczyźni

  • conubium - prawna możność zawarcia małżeństwa – obywatele rzymscy; Latyni i peregryni jako ius conubii przywilej; z wykluczeniem przeszkód małżeńskich (patrz niżej)

  • konsens małżeński – zgodne oświadczenie woli nuptias non concubitus, sed consensus facit – małżeństwo powstaje nie przez wspólne pożycie, lecz przez zgodne oświadczenia woli.

Spełnienie ww. warunków umożliwiało uznanie małżeństwa za iustum matrimonium (iustae nuptiae).

Podobne prace

Do góry