Ocena brak

Wymogi ważności czynności prawnej

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Bezwzględna nieważność czynności prawnej (następująca z mocy samego prawa) miała miejsce gdy zabrakło nawet jednej z przesłanek ważności :

  • zdolności do czynności prawnych podmiotu składającego oświadczenie woli

  • zgodności treści czynności prawnej z przepisami prawa i dobrymi obyczajami

  • zachowania poprawnej formy przy zawieraniu danej czynności

Względna nieważność czynności prawnej polega na tym , ze złożone oświadczenie woli wywołuje zamierzone skutki prawne, ale mogą być one zniesione przez działanie osoby zainteresowanej. Były to tzw. czynności wzruszalne. Podstawą unieważnienia była wada w oświadczeniu woli, a środkami procesowymi były:

  • zarzut procesowy, który zobowiązywał sędziego do uwzględnienia wady i oddalenia powództwa,

  • odmówienie przez pretora ochrony procesowej (denegatio actionis) w stadium in iure.

  • uzyskanie od pretora in integrum restitutio – przywrócenia do stanu poprzedniego.

Podobne prace

Do góry