Ocena brak

Wymogi towarzyszące zakładaniu i funkcjonowaniu partii politycznych

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 r. (upp) mówi, że: partię może założyć 15 obywateli, jednakże liczba popierających zgłoszenie osób musi wynosić co najmniej 1000 – obywatele pełnoletni mający pełną zdolność do czynności prawnych.

Partia polityczna, aby uzyskać pełnię możliwości działania, musi zostać wpisana do ewidencji partii politycznych. Prowadzi ją Sąd Okręgowy w Warszawie, który nie może odmówić dokonania wpisu, jeśli organizacja pretendująca do miana partii spełnia wskazane wyżej warunki formalne. Wolność tworzenia partii politycznych nie ma jednak charakteru nieograniczonego. Polskie doświadczenia historyczne skłoniły do wprowadzenia pewnych zakazów w tym zakresie. W myśl art. 13 K, zakazy te odnoszą się do:

  1. programowo – ideologicznego charakteru partii – zakazane jest istnienie partii politycznych:

    • odwołujących się w swych programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu,

    • których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,

  2. metod i zasad organizacyjnych partii – zakazane jest istnienie partii politycznych, których program lub działalność:

    • zakłada lub dopuszcza stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę pastwa,

    • przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Do badania celów lub działalności partii politycznych z Konstytucją uprawniony jest Trybunał Konstytucyjny.

Podobne prace

Do góry