Ocena brak

Wymogi formalne skargi do NSA

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Skarga powinna zawierać:

- oznaczenie skarżącego, miejsce zamieszkania,

- wskazanie zaskarżonej decyzji; postanowienia ;itp.,

- oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy,

- określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego,

- podpis osoby wnoszącej skargę.

Gdy skarga ma braki, NSA wyznacza termin do ich skorygowania, jeżeli to nie nastąpi skarga zostanie odrzucona.

Podobne prace

Do góry