Ocena brak

Wymienniki ciepła

Autor /hanula Dodano /12.04.2013

Wymiennikami ciepła nazywa się aparaty służące do ogrzewania lubchłodzenia ciał stałych i płynów przy użyciu płynów o temperaturzeodpowiednio wyższej lub niższej. Wymienniki ciepła pod względemsposobu działania, przeznaczenia i konstrukcji dzielimy na:— wymienniki bezprzeponowe,— wymienniki przeponowe,— wymienniki regeneracyjne.Zależnie od przeznaczenia wymienniki ciepła czyli ogrzewcze lubchłodnicze dzielimy na: kaloryfery, grzejniki, nagrzewnice, ckonomizery,chłodnice, skraplacze itd. Różnego rodzaju ogrzewacze służą, dopodwyższenia temperatury materiałów celem przyspieszenia w nichreakcji chemicznych, zmiany stanu skupienia lub wywołania wymianymasy w postaci odparowania, sublimacji lub ekstrakcji i dyfuzji.Chłodnice służą do odbierania i odprowadzania ciepła od materiałówpodlegających obróbce termicznej celem obniżenia temperatury środowiska,zmiany stanu skupienia ciał (skraplacze i zamrażalniki), zahamowanielub zmniejszenie intensywności procesów chemicznych i biologicznych(chłodnicze utrwalanie żywności).Ekonomizcry są to wymienniki ciepła pozwalające odzyskiwaćciepło (regenerować ciepło) z płynów odpadowych i wykorzystać jeponownie w procesach technologicznych. Stosowanie poszczególnychwymienników ciepła jest uzależnione również od zastosowanego czynnikaprzenoszenia ciepła. Jako czynnik ogrzewający najczęściej stosujesię w wymiennikach: parę wodną (ze względu na wielkie ciepłoparowania wody), gazy spalinowe, wodę, powietrze i elektryczność.W chłodnicach do odprowadzania ciepła stosuje się najczęściej: powietrze,solanki, dwutlenek węgla, azot, różnego rodzaju ciecze kriogeniczneitd. Wymienniki ciepła z zastosowaniem pary wodnej mają powierzchnieogrzewalne w postaci płaszczy ogrzewających , wężownic i układówrurkowych. Parę wodną stosuje się również do ogrzewania bczprzeponowego.Bezprzeponowe wymienniki ciepła stosowane są zarówno doogrzewania, jak i do ochładzania płynów.

Podobne prace

Do góry