Ocena brak

Wymienić rodzaje banków występujących w gospodarce rynkowej, modele bankowości

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

W każdym kraju prawo bankowe określa system bankowy. W gospodarce rynkowej system bankowy obejmuje podstawowe grupy banków:

  • bank centralny - jednostka państwowa lub podporządkowana państwu o różnym stopniu autonomi, w zależności od państwa; warunkiem ich skuteczności jest niezależność; jest typową instytucja bankową w systemie państwowym;

  • banki komercyjne - zajmują się działalnością depozytowo-kredytową prowadzą rozliczenia pieniężne;

  • banki inwestycyjne - prowadza działalność w trzech płaszczyznach :

a/ działalność maklerska, dilerska na rynku akcji - gwarancje emisji papierów wartościowych, plasowanie emisji na różnych giełdach, emisje i tworzenie konsorcjów emisyjnych,

b/ zarządzanie funduszami /zwłaszcza emerytalnymi/

c/ doradztwo finansowe na rzecz przedsiębiorstw oraz pozyskiwanie kapitałów przy restrukturyzacji, prywatyzacji, fuzji, przejęciach,

  • banki oszczędnościowe - gromadzą rozproszone oszczędności indywidualne i na tej podstawie udzielają kredytów, np. na cele budowlane,

  • banki specjalne - finansują wykonanie działań o specjalnym charakterze zakresu i formy, np. rolnictwo

Modele bankowości :

1/anglosaski - oparty na głębokiej specjalizacji, np. banki oszczędnościowe, USA, GB, Australia,

2/ kontynentalny - /japońsko-niemiecki/, uniwersalny, jeden bank prowadzi działalność w jak najszerszym zakresie, Japonia, Niemcy, Szwajcaria, kraje skandynawskie.

U nas zakłada się, że będzie to bank uniwersalny, działający w skali międzynarodowej.

Podobne prace

Do góry