Ocena brak

Wymienić i scharakteryzować czynniki kształtujące stosunki md.

Autor /montechristo Dodano /04.01.2012

Grupy czynników kształtujących stosunki md, (nie działają one samodzielnie):

1-Technologiczno - ekologiczne -(naukowo techniczny czynnik współzależności, ekologiczny, militarny, geograficzny), współzależność i sprzeczności pomiędzy rozwojem techniki a stanem środowiska.

2.demograficzno-ekonomiczny -określa współzależność między wzrastającymi potrzebami coraz liczniejszej ludności świata i ograniczonymi możliwościami ich zaspokajania.

3.ideologiczno-kulturowe: czynnik kulturowy, ideologiczny, narodowy. Określa współzależność między wzrastającymi potrzebami coraz liczniejszej ludności świata i ograniczonymi możliwościami ich zaspokajania. Między ideologiami uniwersalistycznymi i ich podłożem kulturowym.

4.organizacyjno-normatywne, humanitarne. Określa współzależność między istniejącą strukturą współczesnych stosunków md. i uznanymi przez państwa normami regulującymi zachowanie uczestników tych stosunków.

Podobne prace

Do góry