Ocena brak

Wymień znane ci cechy chłopskiej kultury tradycyjnej

Autor /Mamert Dodano /14.02.2012

 

- patriarchalny ustrój rodziny - silna pozycja ojca, podporządkowanie dzieci i ich zależność materialna i mentalna

- współżycie kilku generacji

- selekcja dziedzictwa kulturowego - odrzucenie mniej istotnych elementów dla danej społeczności, a przyswojenie innych istotnych elementów

- powtarzalność i anonimowość wytworów

- potęga autorytetów - autorytet osoby najstarszej, o największym znaczeniu z racji doświadczenia życiowego

- spotkania towarzyskie - zależne od pory roku

- rola magii i religii - wierzenia, które nie zawsze mają uzasadnienie logiczne, ich podstawą jest silna wiara (synkretyzm chrześcijaństwa, zabobonów i miejsc mocy)

- uniformizm kulturowy- zasób kulturowy wspólny dla całej społeczność wiejskiej

- silna więź społeczna, silne poczucie wspólnoty wewnątrz wsi

- odrębność na zewnątrz - odrębność ubioru i zachowania

- mit grupowej wartości - podkreślanie wyższości własnego stylu życia, wartości związanych z własną grupą

Podobne prace

Do góry