Ocena brak

Wymień zasadnicze grupy elementów środowiska zewnętrznego

Autor /Eric Dodano /29.08.2011

Zasadnicze grupy elementów środowiska zewnętrznego są następujące:

1) Elementy biogeograficzne (modyfikatory naturalne):

a) fauna i flora otoczenia,

b) zasoby mineralne i wodne w otoczeniu oraz skład powietrza,

c) klimat,

d) ukształtowanie terenu,

e) radiacje oraz pole elektryczne i magnetyczne,

f) siła grawitacji i przyśpieszeń,

g) inne, także nieznane dotychczas elementy.

2) Elementy społeczno – ekonomiczne (modyfikatory kulturowe):

a) wysokość dochodów (zamożność),

b) poziom wykształcenia oraz kultury rodziców,

c) wielkość i charakter środowiska społecznego,

d) tradycje i zwyczaje społeczne.

Podobne prace

Do góry