Ocena brak

Wymień warunki i czynniki determinujące cele polityki cen przedsiębiorstwa

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Zastosowanie określonych strategii cenowych zależy w dużej mierze od ustalonych celów tej strategii oraz sytuacji rynkowych, w których firma działa. Wiodącym celem polityki cenowej jest realizacja pożądanej wielkości zysku. Cenę wykorzystuje się także pośrednio do uzyskania przewagi nad konkurentami oraz do odpowiedniej promocji i przedstawienia danej oferty (image).

Zastosowanie określonej polityki cen determinują nie tylko cele tej polityki oraz poziom kosztów i zysków, lecz również sytuacje rynkowe, w których przedsiębiorstwo działa. Chodzi tu o cztery sytuacje:

1. gdy cenę produktu ustala się po raz pierwszy,

2. gdy firma musi zmienić ceny pod wpływem konkurencji,

3. zmiany inicjowane przez firmę,

4. gdy występują związki interakcyjne,

Podobne prace

Do góry