Ocena brak

Wymień wady i zalety niemiecko - japońskiego systemu bankowego

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Zalety:

  1. finansowanie podmiotów gospodarczych na podstawie indywidualnych umów kredytowych

  2. długoterminowe finansowanie miedzy bankiem a korporacją przemysłową m.in. poprzez krzyżowanie udziałów kapitałowych

  3. stymulowanie powstawania silnych banków uniwersalnych

Wady:

  1. niedostateczne rozszerzenie wachlarza instrumentów finansowych

  2. opóźnienia we wprowadzaniu innowacji bankowych

  3. mniejszą odporność na konkurencję ze strony instytucji parabankowych

Podobne prace

Do góry