Ocena brak

Wymień wady i zalety anglosaskiego systemu bankowego

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Zalety:

1. nadanie kluczowej roli rynkom akcji i obligacji przedsiębiorstw

2. sprzyjanie działaniu inwestorów instytucjonalnych

3. pobudzenie innowacji finansowych

Wady:

1. oparcie finansowania podmiotów gospodarczych na anonimowym rynku papierów wartościowych

2. nastawienie na częste zmiany partnerów, co wymusza krótkoterminową perspektywę w procesach wartościowych

3. dużą formalizację transakcji ekonomicznych

Podobne prace

Do góry