Ocena brak

Wymień podstawowe formy struktury organizacyjnej i opisz jedną z nich

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

Podstawowe formy struktury organizacyjnej:

1.Struktura funkcjonalna (forma U)

2.Struktura konglomeratowa (struktura typu H)

3.Struktura wielobranżowa (typu M)

4.Struktura macierzowa

5.Struktury hybrydowe.

Struktura funkcjonalna.

W tym rozwiązaniu członkowie organizacji są grupowani w wydziałach funkcjonalnych, takich jak wydział marketingu czy produkcji. Do sprawnego funkcjonowania organizacji niezbędny jest znaczny stopień koordynacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami. Integracja i koordynacja najczęściej są obowiązkiem dyrektora naczelnego. W organizacji o strukturze typu U żaden z obszarów funkcjonalnych nie może istnieć bez powiązań z innymi, np. marketing musi sprzedawać towary otrzymane w wyniku działalności operacyjnej, musi też otrzymywać fundusze z finansów na pokrycie kosztów reklamy. Struktura typu u jest powszechnie wykorzystywana w organizacjach małych, gdzie jeden dyrektor naczelny bez specjalnej trudności może nadzorować i koordynować całą organizację.

Podobne prace

Do góry