Ocena brak

Wymień podstawowe cechy grupy rówieśniczej

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Grupa rówieśnicza – organizm społeczny wyróżniony spośród innych nie ze względu na cechę demograficzną – wieku, lecz ze względu na typ więzi, bliskie, nacechowane wzajemną aprobatą uczestnictwo.

Warunki istnienia grup rówieśniczych:

Podstawę istnienia grup rówieśniczych stanowią ich cele:wspólne – to cele indywidualne, ale osiągane wspólnie np. grupowe pójście do kina, gdyż każdy z członków chce obejrzeć filmzespołowe – wymagana jest zespołowa działalność całej grupy np., przy organizowaniu zespołu muzycznego. Sprzyja to jej konsolidacji będącej rezultatem wspólnego przeżywania sukcesów bądź porażek.

Grupy rówieśnicze mają swoje ośrodki skupienia :

* miejsce spotkań np. cukiernie czy puste garaże

* nazwy wywodzące się z tzw. żargonu ulicznego lub popularnych filmów, książek itp.,

* sygnały w postaci haseł, umownych znaków, wyrazów, służące do podkreślenia odrębności grupy

* insygnia, odznaki lub określone elementy w wyglądzie np. fryzura czy ubrania

* obrzędy inicjacyjne badające sprawność i wytrzymałość kandydata

Grupa rówieśnicza to dynamiczny układ pozycji i ról społ. Układ pozycji zależny jest od wkładu poszczególnych jednostek w realizację zespołowego celu, zaś układ ról – od organizacji grupy.

Stopień uznania pozwala na wyróżnienie w grupie:

* członków najbardziej aktywnych

* członków mniej aktywnych, ale pełnoprawnych

* tzw. margines jednostek najmniej popularnych, lecz gotowych przyjąć wszelkie warunki, aby utrzymać członkostwo.

Uznanie społ. uzależnia się od celu grupowego i ulubionych zajęć członków grupy.

Najbardziej popularny członek grupy staje się jej przywódcą

3 typy przywódców:

* przewodniczący (doświadczenie, wiedza, umiejętności w danej dziedzinie),

* przywódca formalny (nie cieszą się takim autorytetem co przewodniczący, gdyż nie potrafią imponować, walczą o utrzymanie swej pozycji np. poprzez zabiegi dyplomatyczne),

* prowodyrzy ( mają znaczny wpływ na innych dzięki swej aktywności w sytuacjach trudnych)

*** 

PIERWOTNOŚĆ I WTÓRNOŚĆ GRUP RÓWIEŚNICZYCH

Grupa pierwotna Grupa wtórna

Członkostwo jest spontaniczne, nacechowane poczuciem aprobującego uczestnictwa członkowie pochodzą z rekrutacji formalnej

Dominują więzi osobowe i powszechna identyfikacja wzajemna (znajomość osobista)

Dominacja więzi rzeczowych i stosunków organizacyjnychniewielkie rozmiary grupy możliwe wielkie rozmiary o rozgałęzionej strukturze organizacyjnej i terenowej

Członkowie mają poczucie przynależności oraz odrębności wobec otoczenia struktura wewnętrzna sformalizowana z układem hierarchicznym

Grupa ustala świat wartości i wzorców o różnorodnych implikacjach dla członków i organizacji grupy istnienie własnych celów i interesów dominujących nad interesami indywidualnymi

Istnieje umowny system kontroli i doraźnie określone sankcje Posiadanie formalnych wzorów zachowań egzekwowanych formalnymi sankcjami

Grupę cechuje zmienność i okazjonalność celów, labilność struktury i wewnętrznej hierarchii Tendencje do centralizacji decyzji, koordynacji działalności i uniformizmu organizacyjnego

Przywództwo wynika z cech osobowych i aprobaty grupy Wyspecjalizowane kierownictwo i wyalienowani przywódcy

TYPY GRUP RÓWEŚNICZYCH:

1.wiek: homogeniczne - skupiające rówieśników, heterogeniczne – w różnym wieku

2. Płeć: jednorodne, mieszane

3.stopień spoistości: zwarte – funkcje złożone, częste spotkania, luźne: funkcje proste,

4.Społeczna postawa funkcjonowania grup: celowe – działalność oparta na regułach, przewidziana liczba członków; spontaniczne – brak sformalizowanych zasad

5. Typ więzi: formalne –kluby, bractwa; nieformalne – struktura i zasady zaznaczają się we wzajemnych interakcjach.

Podobne prace

Do góry