Ocena brak

Wymień i scharakteryzuj znane Ci systemy typologiczne człowieka

Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011

Przez pojęcie typologii budowy ciała rozumiemy usystematyzowanie rozmaitych rodzajów i typów budowy ciała ludzkiego pod względem podobieństwa i różnic poszczególnych cech. W rożnych systemach typologicznych ujmowano najczęściej takie właściwości jak:

a) budowa morfologiczna decydująca o wyglądzie i kształcie ciała,

b) cechy mówiące o aktualnym stanie tkanek (kośćca, mięśni, tkanki tłuszczowej),

c) cechy fizjologiczne i biochemiczne, przemiany materii, czynności hormonalnej, typ układu krążenia,

d) typ układu nerwowego decydujący o cechach osobowości psychicznej,

e) właściwości odpornościowe ustroju, cechy patologiczne i anomalie.

Pierwsza typologia – Hipokratesa (IV w.p.n.e.) wyróżniła dwa typy:

- suchotniczy – o szczupłej budowie,

- apoplektyczny – o budowie silnej, masywnej.

Typologia Hipokratesa została uzupełniona przez Galena. Na podstawie kryteriów charakterologicznych wyróżnione zostały cztery typy temperamentów – humory:

- choleryczny – (chole-żółć) – wybuchowy, cechuje się łatwością utraty panowania nad sobą, reakcjami niewspółmiernymi z bodźcami,

- sangwiniczny – (sanguis-krew) – o usposobieniu pogodnym, uczuciowym, aktywnym i żywym w reakcjach,

- flegmatyczny – (flegma-śluz) – o małej pobudliwości, zrównoważeniu, opanowaniu i wytrwałości w działaniu,

- melancholiczny – (melas chole-czarna żółć) – cechuje się małą ruchliwością, apatią, przewlekłymi stanami przygnębienia.

Do góry