Ocena brak

Wymień i scharakteryzuj zakres działań zarządu przedsiębiorstwa w obszarze marketingu

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Działania marketingowe w przedsiębiorstwach sprowadzają się do następujących funkcji:

- ustalenia celów firmy

- opracowania planu i strategii marketingowej

- kontroli

Podział uprawnień decyzyjnych w związku z ich realizacją zależy od wielkości firm:

- małe przedsiębiorstwa – wszystkie decyzje może podejmować właściciel (często jednak zatrudnia pracowników do realizacji tych funkcji)

- duże przedsiębiorstwa – zarządzanie poszczególnymi funkcjami powierzone jest specjalistom (menedżerom) tworzącym zarząd

Podobne prace

Do góry