Ocena brak

Wymień i scharakteryzuj trzy główne cele Wspólnej Polityki Regionalnej UE w okresie programowania 2007 - 2013

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Cel 1 Konwergencja - działania mają za zadanie zwiększenie spójności najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów przez poprawę warunków dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia .

Cel 2 Konkurencyjnośc regionalna i zatrudnienie - działania mają zmierzać do wzmacniania potencjału

Konkurencyjnego i atrakcyjności regionów jak również poziomu zatrudnienia .

Cel 3 Europejska współpraca terytorialna-działania mają za zadanie zacieśnianie współpracy przygranicznej poprzez wspólne inicjatywy lokalne na szczeblu ponadnarodowym .

Podobne prace

Do góry