Ocena brak

Wymień i scharakteryzuj rodzaje referendów

Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012

 

Zależnie od stosowanego kryterium można mówić o różnych rodzajach referendów:

  • ze względu na moc prawną, jaką ma referendum, wyróżniamy referendum wiążące (jego wynik jest wiążący dla władz) i opiniodawcze (władze mogą, ale nie muszą wziąć pod uwagę wynik referendum - jest to jedynie wskazówka co do istniejących wśród obywateli preferencji w danej kwestii)

  • ze względu na czas przeprowadzenia referendum wyróżniamy referendum ratyfikacyjne (pozytywny wynik referendum oznacza zatwierdzenie uprzedniej decyzji władz, np. w 1997, kiedy w referendum zatwierdzono nową konstytucje) i konsultacyjne (przeprowadzane przed podjęciem decyzji przez władze)

  • ze względu na kryterium obowiązku zarządzenia wyróżniamy referendum obligatoryjne (w danej sytuacji władze mają obowiązek jego przeprowadzenia) i fakultatywne (w tym przypadku to uprawniony organ państwowy rozstrzyga, czy poddać daną kwestię pod powszechne głosowanie)

Podobne prace

Do góry