Ocena brak

Wymień i scharakteryzuj 2 kluczowe elementy MCHL

Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012

 

Kluczowe znaczenie Wielkiej Karty Swobód sprowadza się przede wszystkim do dwóch elementów: po pierwsze, król zobowiązał się w Karcie do nienakładania nowych podatków bez zgody Wielkiej Rady, złożonej z baronów i wyższego duchowieństwa.. Ograniczało to w istotny sposób władzę królewską i gwarantowało możnym kontrolę polityki zagranicznej, bowiem odtąd król, chcąc prowadzić wojnę, musiał uzyskać zgodę niezależnego ciała kolegialnego.

Po drugie, potwierdzeniu i rozszerzeniu uległy prawa sądowe wolnych mieszkańców królestwa, przede wszystkim zakaz więzienia i karania konfiskata dóbr wolnych ludzi bez prawomocnego wyroku sadu.

Karta przewidywała także możliwość zaskarżania nadużyć popełnianych przez przedstawicieli królewskiej administracji oraz sankcjonowała prawo oporu stanów w wypadku nieposzanowania tych przywilejów ze strony króla.

Podobne prace

Do góry