Ocena brak

Wymień i opisz typy bodźców

Autor /Hugon Dodano /22.02.2012

 

Bodźce – ze względu na ich modalność (jakość) i strukturę fizyczną dzielimy na:

  1. Bólowy – nie jest związany z istnieniem osobnych narządów.

  2. Dotykowy – każda czynność mechaniczna, która wprowadza zmiany w ukształtowaniu powierzchni skóry. Oddziałuje się na receptory skórne (ciała Meissnera) i nagie zakończenia nerwowe.

  3. Kinestetyczny – mający charakter mechanicznego na ciałka Vatera i Paciniego, znajdujące się w torebkach stawowych oraz na receptory ścięgnowe i mięśniowe; to także zmiany położenia kości stawowych oraz rozciąganie i kurczenie się mięśni i ścięgien.

4. Proprioceptywny – mogący mieć charakter termiczny, mechaniczny i chemiczny; ten rodzaj bodźców bierze udzuał w przekazywaniu informacji o położeniu przestrzennym (receptorem jest układ przedsionkowy ucha wewnętrznego) i ruchu (receptory znajdują się w układach ruchowych, mięśniach, stawach i układzie skórnym) własnego ciała lub jego części; oddziałują na wewnętrzne narządy ciała i są niekiedy przyczyną bólu.

5. Słuchowy – na ogół są to fale elektromagnetyczne. Zakres słyszalności u człowieka obejmuje zakres od 20 Hz do 20.000 Hz

6. Smakowy – czyli ciała rozpuszczalne, ale także ciecze gazy i pary.

7. Termiczne – ma naturę mikrofalową, elektryczną, mechaniczną i chemiczną (energia cieplna) o temperaturze pomiędzy -10 a +70 ct. Celsjusza.

8. Węchowy (zapachowy) – ma charakter substancji chemicznych w formie gazowej.

9. Wzrokowy – jest to fala elektromagnetyczna (energia promienista) o długości tej części widma, która odpowiada światłu widzialnemu, sięgająca od 380 nm przy krańcu filetowym, aż do 720 nm przy krańcu czerwonym.

Podobne prace

Do góry