Ocena brak

Wymień i opisz dane na których bazują teorie osobowości ( LOTS)

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

  1. Źródła danych:

L-dane życia , historii człowieka,

O- dane od obserwatora – dane od rodziców

T- dane testowe – zbierane odpowiednio do teorii

S- osobiste dane ze sprawozdań

LOTS- zbiór danych ze standaryzowanych tekstów , z procedur eksperymentalnych.

Nie wiemy , które są lepsze. Dane muszą być trafne i rzetelne.

Poza 4 rodzajami danych jest jeszcze jedno źródło : opis przypadków:

OPIS PRZYPADKÓW:

PLUSY:

MINUSY:

*rzadko systematyczna obserwacja

*subiektywna interpretacja danych jest nasycona ukrytą teoria osobowości.

Podobne prace

Do góry