Ocena brak

Wymień i omów za Paivio cztery podstawowe stanowiska dotyczące relacji między rodzajem kodu, a reprezentacjami obrazowymi

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Kodowanie głębokie ma charakter lingwistyczny – typowym przykładem tej koncepcji jest determinizm językowy Whorfa, który zakłada, że w procesie percepcji pośredniczy język, a w zależności od wykorzystania języka potrafimy wyróżniać odmienne atrybuty, lub nawet kategorie obiektów

*Kodowanie ma charakter niewerbalny (atrybuty percepcyjne są podstawą kodowania kategoryzacji i pamięci), jako przykład badań potwierdzających to stanowisko Paivio cytuje badania Berlina i Kaya, którzy wykazali, że niezależnie od wykorzystywanego języka ludzie identycznie wskazywali najlepsze przykłady rozmaitych barw (analogiczne rezultaty uzyskano w odniesieniu do kształtów geometrycznych i wyrazów mimicznych)

*Stanowisko podwójnego kodowania – jej zwolennikiem jest sam Paivio. Teoria wyróżnia dwa podstawowe systemy – werbalny i niewerbalny (percepcyjny), a kryterium rozróżnienia jest natura jednostek reprezentujących świat zewnętrzny, sposób w jaki są one organizowane w struktury wyższego rzędu, oraz sposób w jaki te struktury mogą być reorganizowane lub transformowane.

*Kodowanie ma charakter abstrakcyjny i amodalny. Podstawą kodowania jest znaczenie informacji – rozumiane jako zbiór relacji cząstkowych

Podobne prace

Do góry