Ocena brak

Wymień i omów rodzaje kosztów wywołujących procesy logistyczne

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Procesy logistyczne obejmują procesy rzeczowe i informacyjne oraz wywołują powstanie kosztów:

1.zużycie pracy żywej oraz środków i przedmiotów pracy oraz usług obcych,

2.wydatki pieniężne przedsiębiorstwa stanowiące część produkcji dodanej czyli:

-np. podatki od nieruchomości i śr. transportowych

-koszty zamrożonego kapitału,

-opłaty za korzystanie przez przedsiębiorstwo ze śr. naturalnego,

3.nadzwyczajne ubytki majątku przedsiębiorstwa, wynikające z zaszłości i niesprawności procesów logistycznych, czyli:

-kary nałożone przez odbiorców i dostawców, wynikające z niedotrzymania uzgodnionych parametrów procesów logistycznych

- straty z powodu złej jakości produkcji, wynikającej z wadliwości procesów przepływu,

- straty spowodowane starzeniem się zapasów,

4. Utracone składniki kosztów i skutków finansowych procesów log. np.:

-brak zapasów wyrobów, na które jest popyt, bonifikaty i upusty cenowe. Z praktycznego punktu widzenia wyróżniamy:

a ) koszty fizycznych przepływów produktów które są determinowane :

- rozmiarami technicznymi, infrastruktury przepływu fizycznego,

- zaangażowanie zasobów pracy w procesach przepływu,

- zużycie materiałów ( paliw, energii ) w proc. transportowych i manipulacyjnych,

- innymi czynnikami

Do praktycznego ujęcia należą:

-koszty amortyzacji majątku trwałego, koszty pracy koszty zużycia materiałów, paliw, energii i inne koszty przepływu

b ) koszty utrzymania zapasów/ tworzenie i utrzymanie zapasów oraz ich wyczerpanie :

- do kosztów tworzenia – koszty zw. z opracowaniem i założeniem zamówienia,

- do kosztów utrzymania-zaangażowanie kapitału w finansowanie zapasów, składowania, starzenie się zapasów i wyczerpania zapasów.

c) koszty procesów informacyjno – decyzyjnych:

- amortyzacja sprzętu informatycznego, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia wraz z narzutami, usługi obce i inne.w ujęciu fazowym można podzielić na : zaopatrzenia zakupu ), produkcji i dystrybucji ( zbyt).

Podobne prace

Do góry