Ocena brak

WYMIEŃ I OMÓW PODSTAWOWE FUNKCJE, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ PRAWO KARNE

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Funkcje:

- zapewnienie realizacji idei sprawiedliwości

w psychice ludzi tkwi głęboko zakorzeniona potrzeba równowagi społecznej wyrażająca się w tym, że złe zachowanie jednostki czy grup społecznych powinno spotkać się z reakcją negatywną, dobre zachowanie powinno zaś być jeśli nie nagradzane, to odbierane z uznaniem. Tej potrzebie czyni zadość prawo karne, które przewiduje kary za poważniejsze naruszenie porządku społecznego.

- ochrona porządku prawnego

polega na tym, że prawo poprzez zagrożenie represją i jej stosowanie stara się zapobiegać przestępczości. Realizując funkcję ochronną, prawo karne nie ogranicza się do operowania tylko represją, ale stosuje też inne środki o charakterze głównie wychowawczym lub leczniczym, które mogą być skuteczne w przeciwdziałaniu przestępczości.

- gwarancje praw człowieka

funkcja gwarancyjna prawa karnego wiąże się z tym, że prawo to operuje najsurowszymi sankcjami, którymi dysponuje ustawodawca. W związku z tym konstrukcja i stosowanie prawa karnego musi zawierać elementy chroniące prawa człowieka przed niewłaściwym stosowaniem jego norm.

- naprawienie krzywdy poniesionej przez ofiarę

Współczesne prawo karne stara się uruchamiać środki służące naprawieniu krzywd poniesionych przez ofiarę. Nie chodzi tylko o satysfakcję płynącą z faktu ukarania sprawcy, ale także o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Podobne prace

Do góry