Ocena brak

Wymień i krótko scharakteryzuj strefy (obszary) analizowane przez teorie osobowości i będące przedmiotem porównań pomiędzy różnymi teoriami osobowości

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

Strefy analizowane przez teorie osobowości i znaczące do porównań pomiędzy różnymi teoriami osobowości to:

  1. Struktura osobowości, czyli co tworzy osobowość – teorie cech.

  2. Proces, czyli co wchodzi w dynamikę osobowości, mechanizmy powodujące zachowanie człowieka.

  3. Rozwój, czyli co determinuje rozwój, na ile rozwój osobowości przebiega w sposób naturalny, a na ile w sposób sterowany przez jednostkę, mechanizmy rozwoju, jaki jest jego cel.

  4. Element psychopatologii, nerwic, psychoz, jakie mechanizmy doprowadzają do patologii.

Każda teoria osobowości pokazuje, jak zmienić zachowanie, jak je modyfikować, a także jak zmienić zachowanie patologiczne. Podaje środki modyfikacji zachowania i wskazuje terapię.

Podobne prace

Do góry