Ocena brak

Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe obszary wyznaczające odmienność teorii osobowości

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

Psychologia osobowości skupia się na całym człowieku.. Próbuje zrozumieć wymiary zachowań ludzkich i różnice indywidualne.

Osobowość wiąże się z pojęciem tożsamości

Osobowość umożliwia postrzeganie człowieka całościowo, holistycznie.

Postrzeganie holistyczne – uwzględnianie całości wymiarów , uwzględnienie człowieka wraz z otoczeniem .

POLA NA KTÓRYCH DZIAŁA OSOBOWOŚĆ:

 • struktura- budowa osobowości. Osobowość tak ciało stanowi całość.

 • Proces- teoria musi wykazać jakie są główne pojęcia wyjaśniające dynamikę osobowości.

Motywy wyjaśniające proces: sposoby tworzenia się osobowości.

 • Wzrastanie człowieka i rozwój człowieka – zależy od procesu i od definicji osobowości.

Pytania jakie zadaje sobie psychologia osobowości:

 • dlaczego ludzie są tacy jacy są?

 • Dlaczego jedni zachowują się tak , a inni inaczej?

 • Dlaczego jestem taki jaki jestem?

 • Dlaczego różnimy się pod względem percepcji?

 • Dlaczego człowiek zachowuje się w sposób integralny, zgodnie z powiązanymi różnych wymiarów danej osoby?

 • Czy rozwój przebiega w sposób stadialny, spiralny, a może warstwowy?

 • Czy rozwój jest kierowany , czy spontaniczny?

 • Co determinuje zachowania człowieka?

 • Czy osobowość jest ciągła w rozwoju , czy się zmienia?

 • Czy istnieje zwartość i ciągłość zachowań?

 • Jak świadomość wpływa na kształtowanie się osobowości?

 • Jakie znaczenie ma wymiar czasowy w teorii osobowości?

Do góry