Ocena brak

Wymień i krótko opisz techniki utrzymywania koordynacji jednostek współzależnych

Autor /Mia Dodano /18.04.2011

 

-hierarchię organizacyjną – polega na jednemu z menedżerów zwierzchnictwa nad współzależnymi wydziałami lub jednostkami

-reguły i procedury – określa się reguły wykonywania sprzężonych ze sobą zadań (np. korzystanie z tego samego sprzętu)

-rola łącznikowa menedżer w roli łącznika koordynuje współzależne jednostki, działając jako ich wspólny punkt kontaktowy. Nie ma jednak formalnej władzy nad grupami, jednakże znacznie ułatwia przepływ informacji pomiędzy jednostkami, spełnia rolę doradczą

-zespół zadaniowy – powoływany w przypadku dotkliwie odczuwanej potrzeby koordynacji, zwykle aby uporać się z pewnym (nowym) zadaniem. Dzieje się tak, gdy współzależność jest złożona i obejmuje kilka jednostek. W skład zespołu wchodzi przedstawiciel każdej grupy, dysponujący informacjami na temat koordynowanych grup. Po ukończeniu projektu lub zadania członkowie zespołu zadaniowego powracają na swoje pierwotne stanowiska

-wydział integrujący – są trochę podobne do grup zadaniowych, z tym że powoływany jest na stałe. Złożony jest z pewnych członków stałych i członków czasowo oddelegowanych z wydziałów szczególnie potrzebujących koordynacji. Ma on szersze uprawnienia niż zespół zadaniowy, czasem może zostać mu powierzona nawet kontrola nad budżetem organizacji.

Podobne prace

Do góry