Ocena brak

Wymień główne składniki planu finansowo - kosztowego

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Główne składniki rocznego planu finansowo-kosztowego (budżetu) to:

a)plan sprzedaży,

b)plan produkcji,

c)plan kosztów w układzie rodzajowym,

d)planowany rachunek wyników,

e)plan kapitału obrotowego,

f)plan kosztów w układzie kalkulacyjnym,

g)plan działalności inwestycyjnej,

h)plan przepływu środków pieniężnych

Podobne prace

Do góry