Ocena brak

Wymień główne problemy, których rozstrzygnięcie jest niezbędne dla sformułowania polityki cen

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Wybór, opracowanie i zastosowanie strategii cen nie jest łatwe i proste. Inna jest polityka cenowa w krótkich okresach czasu i inna w długich okresach czasu. W okresach krótkich stosuje się politykę cenową doraźną, dość konkretną, która dąży do odchyleń między ceną postulowaną a ceną rzeczywistą. Ustalając ceny należy dokonać:

1. wyboru właściwej strategii cenowej,

2. oszacowania popytu,

3. oszacowania kosztów,

4. analizy oferty i cen konkurencji,

5. wyboru metody ustalania cen postulowanych,

6. ustalenie końcowej ceny rzeczywistej,

Ad.1

Zależy od tego do czego dąży przedsiębiorstwo czy do przetrwania, czy do maksymalizacji zysku, czy do wzrostu przychodu bieżącego czy do maksymalizacji wzrostu sprzedaży.

Ad. 2

Każdy ustalony poziom cen kształtuje określony różny popyt, wrażliwy na cenę. Elementy szacowania, są to w tym przypadku: unikatywność produktu, istniejące substytuty, porównywanie jakości produktów, udział procentowy globalnych wydatków na dane dobro, elastyczność cenowa popytu, która jest bardziej elastyczna w długim okresie czasu.

Ad. 3

Popyt ustala górną granicę ceny a koszty jej dolną granicę. Trzeba dokładnie prześledzić jak przedstawiają się koszty przy różnych rozmiarach produkcji.

Ad. 4

Analiza ofert i cen konkurencji pozwala ocenić jak nasz produkt w określonej cenie zostanie przyjęty przez rynek.

Ad. 5

Gdy przedsiębiorstwo oszacuje popyt, koszty, ceny konkurencji to przechodzi do wyboru ustalania metody cen postulowanych. Wybiera jedną z metod: narzuty na koszty, koszt docelowy, zysk docelowy postrzeganej wartości, naśladownictwa, przetargu utajonego.

Ad. 6

Cena rzeczywista jest tworzona z uwzględnieniem struktury cen tak aby maksymalizować zysk np.

- wycena linii produktów

- wycena produktów uzupełniających

- wycena produktów wiązanych

- ustalenie cen dwuczęściowych

Podobne prace

Do góry