Ocena brak

Wymień etapy procesu badawczego

Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011

- przygotowanie teoretyczne,

- plan badań i wybór narzędzi (obserwacja),

- realizacja badań (zbieranie materiałów(wywiad, ankieta)),

- opracowanie materiałów (testy i skale, analiza dokumentów),

- wnioski teoretyczne.

Podobne prace

Do góry