Ocena brak

Wymień dochody publiczne

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

  • daniny publiczne (podatki oraz inne świadczenia pieniężne)

  • pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:

-opłaty,

-dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału;

- dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, oraz dochody ze świadczenia usług, .

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,

- inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów, o ile są pobierane przez organy finansowane z dochodów publicznych lub przez podlegle albo nadzorowane przez te organy jednostki

Podobne prace

Do góry