Ocena brak

Wymień dochody budżetu województwa samorządowego

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

  • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości określonych odrębną ustawą

  • dochody z majątku województwa

  • spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa

  • dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłaty innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

  • inne dochody własne uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (1,5% udziału w podatku od osób fizycznych, 0,5% od osób prawnych)

Ponadto dochodami mogą być:

Podobne prace

Do góry