Ocena brak

Wymień dochody budżetu powiatu

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

  • podatki, opłaty oraz inne nie podatkowe należności budżetowe, pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pobierane przez urzędy skarbowe na ich rzecz

  • dochody własne l% udziału w podatkach od osób fizycznych

  • subwencje ogólne i dotacje wykorzystane na realizacje zadań zleconych przez organy adm. rządowej jak tez przez powiatowe straże, służby i inspekcje

Podobne prace

Do góry