Ocena brak

Wymień dochody budżetu państwa

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

Do dochodów budżetu państwa zaliczamy:

  • podatki i opłaty o charakterze państwowym czyli takie, które przechodzą na rzecz budżetu państwa czyli podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od gier, opodatkowanie w formie zryczałtowanej od przychodów zewidencjonowanych

  • cła; dywidendy wpłaty z zysku NBP; wpłaty od przedsiębiorstw państwowych; grzywny mandaty ,inne

Podobne prace

Do góry