Ocena brak

Wymień czynniki wpływające na przebieg rozwoju osobniczego człowieka

Autor /Eric Dodano /29.08.2011

a)czynniki endogenne (wewnątrz)

- genetyczne (determinanty rozwoju)

- paragenetyczne i niegenetyczne (stymulatory rozwoju) tryb i styl życia

b) czynniki egzogenne (na zewnątrz)

- biogeograficzne (klimat) - społeczno – ekonomiczne (poziom wykształcenia)(modyfikatory środowiskowe)

Podobne prace

Do góry