Ocena brak

Wymień cechy totalitaryzmu. Co jest celem państwa totalitarnego?

Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012

 

Cechy totalitaryzmu:

- jedna monopolistyczna partia pod kierownictwem dyktatora

- terrorystyczna kontrola policji, która sprawuje też nadzór nad partią

- pełny monopol w sferze środków masowego przekazu (cenzura prewencyjna)

- pełna kontrola partii nad siłami zbrojnymi

- scentralizowana kontrola całej gospodarki.

A celem wszystkich systemów totalitarnych było i jest realizacja utopi, której cała ludzkość ma być podporządkowana. Niezbędne jest więc stworzenie nowego człowieka o innym sposobie myślenia i innej moralności.

Stąd konieczność walki z tradycją, religią i rodziną. Tak było w ideologiach totalitarnych w wydaniu jakobińskim ,sowieckim i hitlerowskim. Zagarnięty przez system ma być cały człowiek, tak, aby pracował na potrzeby kraju.

Podobne prace

Do góry