Ocena brak

Wymiary kręgosłupa

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Długość mierzona wzdłuż krzywizn wynosi u dorosłego mężczyzny 70—75 cm, czyli 45% długości ciała. Na długość tę składają się mniej więcej w 1/4 wysokości trzonów, a w wysokości krążków międzykręgowych. U kobiet długość kręgosłupa jest o 8—10 cm mniejsza niz u mężczyzn. Tak zwana wysokość kręgosłupa, mierzona w linii prostej od szczytu zęba kręgu obrotowego do końca kości guzicznej, wynosi przeciętnie 2/5 długości ciała (ok. 40%) Oczywiście, że wymiary te są osobniczo bardzo zmienne i zależą od wzrostu. Największą długość osiąga kręgosłup w wieku między 20 a 30 rokiem życia. Często już po 50 roku długość ta może się zmniejszać z powodu zwiększenia się krzywizn i spłaszczenia krążków międzykręgowych. W wieku starczym zmniejszenie długości może dochodzić do 5—7 cm i więcej. W pozycji stojącej kręgosłup jest o 1,5—3,0 cm krótszy niż w leżącej. Również w ciągu dnia zachodzą różnice długości; kręgosłup mierzony rano jest ok. 1,5 cm dłuższy niż wieczorem. Po wypoczynku nocnym wysokość krążków wraca do stanu pierwotnego. Z tych samych powodów rekonwalescenci po długiej chorobie obłożnej wydają się wyżsi. W ciągu dnia pod wpływem masy ciała ulegają spłaszczeniu nie tylko krążki międzykręgowe, ale również chrząstki stawowe kończyn, jak też obniża się sklepienie stopy; wskutek tego długość ciała zmniejsza się i różnica wzrostu mierzonego rano i wieczorem może dochodzić do 3 cm. Po długim staniu lub marszu, zwłaszcza z obciążeniem, powiększają się również krzywizny kręgosłupa, co także wpływa na zmniejszenie wzrostu. Wraz z wiekiem różnice czynnościowe zmniejszają się w wyniku osłabienia sprężystości chrząstek.

Wielkość kręgów wzrasta na ogół stopniowo od kręgu szczytowego do wzgórka, po czym szybko i bardzo maleje w kierunku ostatniego kręgu guzicznego. Wysokość trzonów kręgów od trzeciego szyjnego do piątego lędźwiowego wzrasta dwukrotnie, wymiar strzałkowy — mniej więcej dwa i pół razy, poprzeczny — prawie trzykrotnie.

Podobne prace

Do góry