Ocena brak

Wymiary analizy władzy we współczesnej politologii

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Z władzą polityczną mamy do czynienia, gdy przynajmniej jeden z podmiotów stosunku władzy ma realną możliwość podejmowania społecznie ważnych decyzji regulujących zachowanie przede wszystkim wielkich grup ludzi, także kiedy ma realną możliwość egzekwowania podjętych decyzji, aż do stosowania przymusu państwowego włącznie.

We współczesnej literaturze występują dwa ogólne sposoby definiowania władzy politycznej:

  1. substancjonalny (atrybutywny): władza jako instrument (zbiór środków), z wyeksponowaniem przymusu, poprzez który dany podmiot narzuca i egzekwuje swoją wolę

  2. relacjonalny: władza, jako specyficzny stosunek społeczny oparty na strukturalnych konfliktach interesów ekonomicznych, politycznych, socjalnych i kulturowych pomiędzy nierównorzędnymi podmiotami polityki. Stosunek ten uwarunkowany jest normami politycznymi i normami prawnymi określającymi relacje nadrzędności i podrzędności, w którym podmiot nadrzędny posiada stałą i zinstytucjonalizowaną kompetencję regulowania kooperacji pozytywnej i negatywnej, włącznie ze stosowaniem przymusu

Podobne prace

Do góry